Tankepartners
     
 

Mer om Tankepartners och aktuella träningar presenteras under hösten 2012.

Kontakta Rött & Partners för mer information
Telefon: 08-517 008 80, e-post: info@rottochpartners.se